Kontakt och anmälan


Resa 24-29 april 2018

Sista dag för anmälan är den 15 januari 2018

Anmälan med namn, adress, epostadress, telefonnummer  epostas till  ulla.littgren@gmail.com  alternativt skickas per post till

Ulla Littgren, Mosebacke Torg 16  116 20 STOCKHOLM

När vi tagit emot din anmälan kommer du att få en faktura på anmälningsavgiften, 5000:- från TM-resor som är den resebyrå vi samarbetat med under alla resor.

Slutlig avgift ska betalas senast 5 veckor före avresa, d v s den 27 mars 2018

(Vid eventuell avbokning tidigare än en månad före avresa återfås anmälningsavgiften minus en administrationsavgift à 1000:-)

Vill du veta mer om våra resor?
Ulla Littgren, ulla.littgren@gmail.com, 0702-36 16 32

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att du tecknar avbeställningsskydd och reseförsäkring med det försäkringsbolag där du har hemförsäkringen (många har detta redan inbakat i sin hemförsäkring).