Kontakt och anmälan

Resa 2023 i maj – datum meddelas när allt är klart!

Sista dag för anmälan: 30 november 2022. Reservplatser kan finnas också senare..

Anmälan med namn, adress, epostadress, mobiltelefonnummer  epostas till  ulla.littgren@gmail.com

Anmälningsavgift 2500:-/person. Avgiften ska betalas till TM-resor. De kommer att informera deltagarna om hur och när betalning ska ske.  Tidpunkt för resterande avgift meddelas från TMresor.

Vill du veta mer om våra resor?
Ulla Littgren, ulla.littgren@gmail.com, 0702-36 16 32

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att du tecknar avbeställningsskydd och reseförsäkring med det försäkringsbolag där du har hemförsäkringen (många har detta redan inbakat i sin hemförsäkring).

Europeiska sjukförsäkringskortet kan du beställa gratis från Försäkringskassan

Kontrollera att du har ett giltigt pass! Och troligen måste vi även framöver ha med oss Coronapasset med uppgifter om att man tagit alla doser.

.