Bildningsresa – Luther och Bach, maj 2023??

2022 års resa är just genomförd och den var återigen mycket uppskattad. Det var en liten grupp – 14 deltagare samt Göran Agrell, Stefan Therstam och jag och programmet var nästa detsamma , men lite förbättrat, som de tidigare ca 10 resorna.

Det är förstås ” luthernörden”, Teol dr Göran Agrell och Professor Stefan Therstam från Kungliga Musikaliska Högskolan, KMH samt Engelbrekts församling i Stockholm som leder bildningsverksamheten alla dagar. För den praktiska planeringen och ledningen av resan svarar Ulla Littgren, som också varit med att planera och genomföra detta projekt när vi startade – kanske var et 2012…

Sidan uppdaterad 2022 05 24


 

(Se även vår Facebooksida”I Luthers fotspår och Bachs tonsteg”!)

Martin Luther, reformatorn, föddes 1483 i Eisleben,  Johann Sebastian Bach, ”kyrkomusikens fader”, föddes 1685 i Eisenach, Thüringen, Tyskland. På vår bildningsresa får du veta mer om både Bach och om Luther och om intressanta samband mellan dessa stora och betydelsefulla historiska personer.
Under ledning av teol dr, prästen Göran Agrell och av kyrkomusikern och professorn Stefan Therstam upplever vi flera av de kända och okända platser i södra Tyskland, där dessa två storheter levde och verkade. Några exempel är Wittenberg, Eisenach och Leipzig.
Resan planeras och genomförs under ledning av Ulla Littgren, som planerat och lett många studie – och gruppresor utomlands under sitt arbetsliv inom bl a Svenska kyrkan och studieförbundet Sensus (f d SKS, Sveriges Kyrkliga Studieförbund)