Bildningsresa – Luther och Bach, 15-20 september 2020 (Resan i maj 2020 inställd)

Vi hoppas att COVID 19 ska ha lugnat ner sig till dess. Vi tar inte in några anmälningsavgifter i nuläget – men behöver veta hur många resenärer vi kan ha med!

Nu är det klart med förberedelserna för vår tionde Luther – och Bachresa

(Se även vår Facebooksida”I Luthers fotspår och Bachs tonsteg”!)

Martin Luther, reformatorn, föddes 1483 i Eisleben,  Johann Sebastian Bach, ”kyrkomusikens fader”, föddes 1685 i Eisenach, Thüringen, Tyskland. På vår bildningsresa får du veta mer om både Bach och om Luther och om intressanta samband mellan dessa stora och betydelsefulla historiska personer.
Under ledning av teol dr, prästen Göran Agrell och av kyrkomusikern och professorn Stefan Therstam upplever vi flera av de kända och okända platser i södra Tyskland, där dessa två storheter levde och verkade. Några exempel är Wittenberg, Eisenach och Leipzig.
Resan planeras och genomförs under ledning av Ulla Littgren, som planerat och lett många studie – och gruppresor utomlands under sitt arbetsliv inom bl a Svenska kyrkan och studieförbundet Sensus (f d SKS, Sveriges Kyrkliga Studieförbund)