Bildningsresa – I Luthers fotsteg och i Bachs tonsteg 2017

 

Martin Luther, reformatorn, föddes 1483 i Eisleben,  Johann Sebastian Bach, ”kyrkomusikens fader”, föddes 1685 i Eisenach, Thüringen, Tyskland.På vår bildningsresa får du veta mer om både Bach och om Luther och om intressanta samband mellan dessa stora och betydelsefulla historiska personer.
Under ledning av teol dr, prästen Göran Agrell och av kyrkomusikern och professorn Stefan Therstam upplever vi flera av de kända och okända platser i södra Tyskland, där dessa två storheter levde och verkade. Några exempel är Wittenberg, Eisenach och Leipzig.
Resan genomförs under ledning av Ulla Littgren, som lett många studie – och gruppresor utomlands under sitt arbetsliv inom Svenska kyrkan och Sensus (f d SKS)